Thư viện 247 chào

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

11 Đề thi HK1 - Lớp 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trung Hưng
Người gửi: Phan Thanh Phú (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:47' 15-12-2017
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài 60 phút
ĐỀ BÀI
Bài 1: Tính:
+  +  +  +  +  + 

Bài 2: Tính:

1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 =

Bài 3:
2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1
? 2 + 2…..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…..2 + 3Bài 4: ?
1 + …. = 1 1 + …. = 2
…+ 3 = 3 2 + …. = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp


a. b.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống :
a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.
b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:
a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..
10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….
b/
7

10

8

6


+

-

+

-


1

 5

2

4


…….

…….

…….

…….Bài 3: Số (1 điểm)

3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?
năm hai ba …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền dấu > < =: (1,5 điểm)
a/ 5 + 4  9 6  5 b/ 8 - 3  3 +5 7 – 2  3 + 3

Bài 6: (1 điểm)
Hình vẽ bên có:
- Có………hình tam giác
- Có………hình vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :


a. Có : 9 quả bóng.
Cho : 3 quả bóng.
Còn lại : …quả bóng?
b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:=
9

=
6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN Lớp 1

1/Tính:
6 5 7 9
+ - + -
3 1 2 6

(1đ)

2/ Tính: 6 + 2 = 9 - 5 = 4 + 3 - 6 =
7 - 3 = 10 + 0 = 3 - 2 + 8 = (1,5đ)

3/ Số?
a/ + 2 -5 

b/ - 4 + 7 (1đ)


4/Điền dấu đúng: > < = ?

9 6 + 2 7 8 - 2 5 + 3 3 + 5
(3đ)
4 8 - 5 6 7 + 1 9 - 2 8 + 1

5/ Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:
Có: 10 cây bút
Cho: 3 cây bút


 Còn: ........cây bút6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
(1đ)

Có : ..........................hình tam giác
Bài kiểm tra học kỳ 1×
Bài 1: (1 điểm)
a) Viết các số từ 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Viết các số từ 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2: (3 điểm) Tính:
a)b) 6 + 2 = . . . . . . .
Avatar

11 đề thi HK1 - Lớp 1

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓