Thư viện 247 chào

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Trò chuyện về ngày 8-3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Hà Phạm
Người gửi: Phan Thanh Phú
Ngày gửi: 14h:08' 09-12-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1704
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG LỚP 5 TUỔI

KHÁM PHÁ XÃ HỘI
Trò chuyện về ngày 8/3

Hà Phạm
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.Kiến thức :
- Trẻ biết ngày 8-3 là ngày hội dành riêng cho PN: bà, mẹ,cô,dì,các bạn gái..
- Biết 8-3 là ngày QTPN và biết ý nghĩa của ngày 8-3.
- Biết các hoạt động trong ngày 8-3.
2.Kỹ năng:
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ ,rèn KN ghi nhớ và tư duy.
3.Thái độ:
- Có tình cảm yêu quí bà,mẹ,cô
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động hát, múa, tạo ra các sản phẩm làm quà tặng như: Làm bưu thiếp, cắm hoa, nặn…

II.CHUẨN BỊ

* Đồ dùng của cô:
Đàn nhạc, máy chiếu
* Đồ dùng của trẻ:
Hoa nhựa, giấy gam, bút sáp, đất nặn
- Giỏ cắm hoa

III. TIẾN HÀNH.

1.Hoạt động 1: G?i c?m xỳc v? ngy 8-3.
- Cho tr? choi TC : T?p t?m vụng, trong tay cô có mảnh giấy hình vuông, chữ nhật có chữ ngày 8-3.
(Xuất hiện ô chữ ngày 8-3)
- Hướng cho trẻ tìm hiểu về ngày 8-3.
- Hát : Ngày vui mùng 8-3
- Trò chuyện về ND bài hát và dẫn dắt trẻ vào nội dung của hoạt động.
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

8-3
2.Hoạt động 2: Khám phá ngày 8-3
Giải nghĩa về phụ nữ:
- Bà và mẹ được gọi chung là gì?:
- Ngoài bà và mẹ ra ai cũng được gọi là phụ nữ?
- Cho trẻ liên hệ : + ông, bố…có phải là phụ nữ không?
+ kể những người PN trong GĐ trẻ.
*Công việc của người phụ nữ
Cô GT về những người PN trong GĐ cô và nghề nghiệp
của họ.
- Cho trẻ về công việc của những người PN trong GĐ trẻ.
*Cô khái quát : công việc của người PN ở GĐ và ngoài XH.
Giáo dục trẻ và nói dến ý nghĩa của ngày 8-3.
*Hỏi trẻ về các HĐ trong ngày 8-3.
                                                            
LÔ mÝt tinh 8-3
Toạ đàm ngày 8-3
MộT Số HOạt động chào mừng ngày 8-3

bé tặng hoa cho cô giáo ngày 8-3
HộI THI CủA CáC Bé TRONG NGàY 8-3


3.Ho¹t ®éng 3:Më réng
Giíi thiÖu ngµy QTTN : 1-6
-Giíi thiÖu ngµy QTL§ : 1-5
4.Ho¹t ®éng 4:Tr¶i nghiÖm
-Gîi ý cho trÎ chia nhãm tù lµm nh÷ng mãn quµ
tÆng bµ,me vµ c« ngµy 8-3:
+Nhãm 1:Các bạn gái
+Nhãm 2: Các bạn trai
-T/chøc cho trÎ lªn tÆng quµ,gi¸o viªn, các bạn gái . Cô thay mặt c¶m ¬n trÎ vµ göi lêi chóc tíi nh÷ng ng­êi PN trong G§ trÎ.
5.Ho¹t ®éng 5: H¸t móa chóc mõng ngµy 8-3.
*KÕt thóc : H­íng trÎ vµo H§G
Bài học đến đây là kết thúc.
Avatar

KHÁM PHÁ XÃ HỘI
Trò chuyện về ngày 8/3

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓